Termik Santrallerin Çalışma Prensipleri

 Termik Santrallerin Çalışma Prensipleri
Termik Santraller en genel tanımıyla ısı enerjisini ve hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek elektrik üretirler. peki termik santraller de bu elektrik enerjisi hangi aşamalardan geçerek nasıl oluşturuluyor ? Termik santraller kırma-eleme binaların da küçük parçalar haline getirilen yakıt (kömür) ve havayı uygun şartlar altında buhar kazanlarında yakılarak demineralize olmuş saf suyun buharlaştırılarak buhar kazanın da elde edilen kızgın buhar enerjisi ile önce alçak basınç sonra orta basınçlı en sonun da ise yüksek basınçlı türbini çevirir türbinler ise jeneratörleri veya generatörleri çevirerek elektrik üretmesidir. Termik santralleri daha detaylı bir şekilde değerlendirecek olursak eğer ;

 

TERMİK SANTRALLERİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI :

  • Termik santrallerin Kurulum maliyetleri yatırımcı için oldukça uygundur.
  • Yakıtın taşınabildiği her yere termik santraller kurulabilir.
  • Termik santraller kalitesiz linyit kömürü kömür tozları ve yakılması güç fuel-oil kullanılabildiği için oldukça ekonomiktir.
  • En büyük dezavantajı ise termik santrallerin çevre kirliliği sorunlarına neden olmasıdır.

1-KÖMÜR ALMA VE HAZIRLAMA AŞAMASI :

Kırma-Eleme binalarına gelen ham kömür silosu (Bunker) belirli bir süre dinlendirildikten sonra öğütücülere (Değirmenlere) gelerek ham kömür silosunu çok ince toz kömür haline getirerek ocaklara verilir.

2-DEĞİRMENLER :

Değirmenler mil yatağı , stator , kapak ve seperatörlerden oluşur. seperatörler istenilen tane iriliğine ulaşmış kömürlerin geçmesini sağlayan daha iri taneli kömürleri ise tekrar işlem görmeleri için ayıran en önemli kısımdır.

 

3-KAZANLAR :

Termik santrallerin vazgeçilmez elemanlından birisi olan buhar kazanları ise herhangi bir yakıtın yakılması ile meydana getirilen ısının suya transferi yoluyla istenilen basınç , sıcaklık ve debi de buhar elde edilmek için yapılmış olan kapalı kaplardır. Kazanın ateşlenmesi için gerekli olan şartlardan en önemlisi öncelikli olarak havalandırmanın yapılmış olması gerekir. Kazanlarda iyi bir yanmanın meydana gelmesi için ise türbülans iyi olmalı , kömür tane iriliği istenilen düzeyde olmalı , yeterli miktarda yakma havası verilmeli , pülverize işlemi iyi yapılmalıdır. Kazanı oluşturan kısımlar ise şunlardır ;

 

 

 

A-EKONOMİZÖRLER :

2 görevi vardır ilki kazan besleme suyunu az miktarda da olsa ısıtırlar. diğeri ise atılmak üzere giden sıcak gazların bir kısmının geri kazanılması ile kazan veya sistem verimini yükselterek yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

 

B-KIZDIRICILAR :

Kazandan gelen düşük ısılı buharların sıcaklığını ve bunun sayesinde de basıncının artmasını sağlayan kazanın önemli elemanlarından biridir kızdırıcılar. Kızdırma sıcaklığı ne kadar artarsa verim de o kadar yükselir. Kızdırma işlemi buhar çevriminin verimini arttırması ve erozyonun azalması bakımından faydalıdır. Alçak sıcaklık kızdırıcıları buharın sıcaklığını doyma sıcaklığının üzerine çıkarırken yüksek sıcaklık kızdırıcıları ise buharın kızgınlık derecesini arttırırlar.

C-SOĞUTUCULAR :

Buhar sıcaklığının ayarlanması işleminde su püskürtülerek soğutucularda gerçekleştirilir.

D-DOM :

Genel olarak suyun toplandığı yarısı buhar yarısı su olan bir tanktır. Dom seperatürlerden oluşur ve domun alt kısmında su toplanırken seperatörün üst kısmında ise buhar mevcuttur. 

4-TÜRBİN

Yüksek bir basınç altında olan buharın sahip olmuş olduğu ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren sisteme buhar türbini denmektedir. Termik santraller de bulunan  genel olarak buhar türbinlerinin çalışma prensibine değinecek olursak eğer kısaca ; kömür doğalgaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla saf su yüksek dereceli sıcaklıklarda ısıtılarak buhar haline dönüştürülür. üretilen bu kızgın buhar boru sistemleri ile türbin kanatlarının olduğu kısma girer. Hareket ettirme potansiyeli oldukça yüksek olan basınçlı kızgın buhar türbin kanatlarını döndürür ve mekanik bir enerji oluşturur.

5-KONDENSE (YOĞUNLAŞTIRICI):

Türbinden çıkan kullanılmış buhar kondensere gönderilir. Buharın tekrar suya dönüştürülmesi yani (yoğunlaştırılması) işlemi yapan kısımdır.

6-DEGAZÖR :

Kondersenden gelen yoğunlaşmış buharın su haline gelerek toplandığı su tankı aynı zamanda kazan tasfiye sisteminden gelen saf suyun da depolandığı tanktır.

7-GENERATÖRLER :

Son olarak termik santrallerin eletrik üretmede ki sonve en önemli  görevli olan elemanı ise generatörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektrik üreten makineleridir. 

                                                    Diğer teknoloji haberleri için Tıklayın

                                            Eğitim haberleri ve daha fazlası için Tıklayın

                                         Savunma sanayi hakkında bilgiler için Tıklayın

                                                        Konferans arşivleri için Tıklayın

KAYNAKÇA :

1-http://deneysan.com/Content/images/documents/es-02_67338194.pdf
 
 

Zeynep Akbaş

Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Burada bazı şeyleri öğrenirken öğretmek amacıyla yazılar yazıp bilgilerimi paylaşıyorum. Tüm soru , görüş ve önerilerinize daima açığım fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

Related post

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.