Tags : türksavunmasanayi

Denizin Hırçın Çocukları: Milgem

Dünya denizcilik tarihinde yaşanan dönüm noktalarından biri aynı zamanda bir deniz merakı olan Sultan Abdülaziz’in padişahlık dönemine (1861-1876) denk gelmiştir. Özellikle teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bu dönemde gemi inşaatında seyir esaslarına, denizci eğitiminden kurumsal teşkilatlanmaya kadar çeşitli gelişimler yaşanmıştır. Modern denizcilik tarihi böylelikle teknoloji, finans ve operasyon yönetimi konularını kapsamak zorundadır. Bu çalışmada, Osmanlı […]Daha Fazla

Türkiye’de Savunma Sanayii Tarihçesi

Bir ülkenin ya da bir topluluğun kendini savunma ihtiyacına karşı geliştirdiği sistemlerin tamamına milli savunma denebilir. Dünyada, ülkelerin siyasi alandaki gücünü belirleyen unsurlarından biri olan savunma sanayiinde, yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime ve modernizasyona sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu değişim ve modernizasyon, sadece serbest piyasanın kendi dinamiklerinden oluşmamakta, aynı zamanda sektörün taşıdığı stratejik […]Daha Fazla

Savunma Sanayii Genel Bakış

Savunma, kavramsal bakımdan güvenlik hizmeti ile aynı çerçeve içerisinde değerlendirilmektedir. Özellikle de yeryüzünde ki bütün canlıların doğaları gereği karşılaştıkları negatif durumlar karşısında, mevcut pozisyonlarını korumaya yönelik öncesinde veya anlık olarak tepki gösterdikleri birtakım müdafaa edici strateji yöntemleri olarak tasvir edilebilir. Ayrıca, savunma ve güvenlik birbiriyle iç içe geçmiş, aynı düşünce yapısını ifade eden korunma fonksiyonları […]Daha Fazla