Tags : Elektrik

Voltaj Regülatörü Nedir?

Voltaj Regülatörü Nedir? Voltaj Regülatörü, sabit voltaj seviyesini otomatik olarak korumak için tasarlanmış bir sistemdir. Elektrik Elektronik sistemlerde sabit, düzenli bir gerilim gerektiğinde Voltaj Regülatörü kullanılır. Türkiye koşullarında şebeke gerilimi dalgalanma yapabilmektir. Bu dalgalanma belirli sınırlar içerisinde olursa çok problem yaşanmaz ancak yukarı ve aşağı yönde büyük dalgalanmalar yaşanırsa beslenilen yüklere ciddi zararlar verebilir. Bu […]Daha Fazla

Optokuplör Nedir?

Optokuplör Nedir? Optokuplör, birbiri ile optik bağlantılı ışın verici ve foto alıcıdan oluşan bir devre elemanıdır. Elektriksel bir bağlantı olmadan düşük gerilimlerle yüksek gerilim ve akımları kontrol edebilen ve iki devrenin elektriksel olarak izolasyonunu (yalıtılmasını) sağlar. Optoizolatör, fotokuplör veya izolatör olarak da bilinir. Görevi, iki devreyi birbirinden fiziksel olarak ayırmak, yani elektriksel olarak yalıtmaktır. Örnek […]Daha Fazla

Entegre Devre Nedir?

Entegre Devre Nedir? Entegre Devre (İngilizce: Integrated Circuit veya IC), elektronik devrelerde çok sayıda devre elemanlarını tek bir devreyi oluşturacak şekilde tek bir çekirdekte toplayan elemanlardır. Entegre Devre, kelime anlamı olarak bütünleştirmek, bütünleşik gibi anlamlara gelmektedir. Tümdevre,  yonga, çip, mikroçip ya da tümleşik devre gibi çeşitli isimlerle de anılabilir. Entegre Devreler, ayrık elektronik bileşenlerden yapılan […]Daha Fazla

Röle Nedir? Röle Yapısı Ve Çeşitleri

Röle Nedir? Röle nedir ? , elektrik devrelerinde özellikle kumanda devrelerinde kullanılan ve düşük akımları anahtarlama kabiliyetine sahip elektromekanik bir devre elemanıdır. Rölenin bobinine çok düşük bir enerji uygulanarak kontaklarından daha büyük akımlar anahtarlanabilir. Yani Röle, üzerinden akım geçtiği zaman çalışan devre elemanıdır. Röleler de butonlar ve lamba düğmeleri gibi bir devreyi açıp kapatırlar. Ancak […]Daha Fazla

Güç Elektroniği Nedir?

Güç Elektroniği, herhangi bir kaynaktan alınan elektrik enerjisinin, elektronik yöntemlerle kontrol edilerek (dönüştürülerek veya işlenerek) kontrollü olarak yüke aktarılması işlemidir. Gün geçtikçe daha da genişleyen elektronik sektörünün en önemli dallarından birisidir. Önceleri endüstriyel alanlardaki çözümlerde kullanılan Güç Elektroniği devre ve düzenekleri, günümüzde endüstrinin dışına taşarak evlere, ofislere ve araçlara girmiştir. Güç Elektroniği Tarihçesi Güç elektroniği […]Daha Fazla

Kondansatör (Kapasitör) Nedir?

Kondansatör (Kapasitör) Nedir? Kondansatör (Kapasitör), elektrik devresinde şarj depolama görevi üstlenen elemandır. Kondansatör (Kapasitör), üzerine gerilim uygulandığında elektrik yükünü tutup depolar, gerektiğinde de bu şarjı devreye alır ve boşaltır. Bu depolama işlemi kısa sürelidir. Temelde iki adet iletken plakanın arasına yalıtkan bir madde koyulması ile elde edilir. Kondansatör, devrede ve denklemlerde C harfi ile gösterilir […]Daha Fazla

PLC Nedir? PLC Yapısı Ve Kullanım Alanları

PLC NEDİR? Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC), fabrikalardaki üretim bölümlerinde veya makinelerin kontrolü gibi işlemlerin denetiminde kullanılan, fabrikalarda bulunan üretim hatlarını oluşturan robot, taşıyıcı bant, pnömatik ekipman vb. gibi makinelerin elektromekanik kontrolü için kullanılan özel bir bilgisayardır. Normal bilgisayarların aksine PLC’nin birçok girişi ve çıkışı (I/O) vardır. PLC’lere denetleyeceği sistemin işleyişine uygun programlar yüklenir. PLC programları, […]Daha Fazla

Alternatif Akım (AC) Nedir?

Alternatif Akım (AC) Nedir? Alternatif Akım (AC), genliği ve yönü periyodik olarak değişen elektriksel akımdır. En çok kullanılan alternatif akım şekli sinüs dalgasıdır. Farklı uygulamalarda üçgen ve kare gibi değişik dalga biçimleri de kullanılmaktadır. Alternatif Akım, periyodik olarak yön değiştiren şarj akışını tarif eder. Bu da gerilim seviyesinin, akımla birlikte tersine dönmesi anlamına gelir. Doğru […]Daha Fazla

Diyot Nedir? Diyot Yapısı Ve Çeşitleri

Diyot Nedir? Diyot, elektrik akımının yalnız bir yönde geçişine izin veren, yarı iletken maddelerden yapılmış iki uçlu devre elemanıdır. Diyot, akımın bir yönde kolayca akmasına izin verir ancak akımın ters yönde akmasını ciddi bir şekilde kısıtlar. Bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin küçük olduğu yöne […]Daha Fazla

Doğru Akım (DC) Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Doğru Akım (DC) Nedir? Doğru Akım (DC), zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akım türüdür. İngilizce “Direct Current” kelimelerinin kısaltılması “DC” ile gösterilir. Doğru Akım, elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden alçak olana doğru sabit olarak akması olarak da ifade edilebilir. Akımın yönü daima üretecin + kutbundan, – kutbuna doğrudur.  Tipik olarak kablo gibi bir iletkenden veya yarı […]Daha Fazla