Tags : diyot yapısı

Diyot Nedir? Diyot Yapısı Ve Çeşitleri

Diyot Nedir? Diyot, elektrik akımının yalnız bir yönde geçişine izin veren, yarı iletken maddelerden yapılmış iki uçlu devre elemanıdır. Diyot, akımın bir yönde kolayca akmasına izin verir ancak akımın ters yönde akmasını ciddi bir şekilde kısıtlar. Bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin küçük olduğu yöne […]Daha Fazla