Kompas-3D ve SolidWorks Yazılımlarının Karşılaştırılması – İki Yazılımın Olan ve Olmayan Özellikleri

 Kompas-3D ve SolidWorks Yazılımlarının Karşılaştırılması – İki Yazılımın Olan ve Olmayan Özellikleri
Bu yazı serimizde 2 büyük katı modelleme programının farklı konularda karşılaştırmasını yapacağız. Türkiye pazarına yeni gelen ve kendini kanıtlayan Kompas-3D ile SolidWorks gibi güçlü yazılımın arasındaki farkları buyrun hep birlikte inceleyelim. Öncelikle programların birbirlerinde olan ve olmayan özelliklerine değineceğiz. Bu seriyi 5 yazı halinde hazırlamayı planlıyoruz. Detaylı incelemeye başlayalım öyleyse.

İki yazılımın olan ve olmayan özellikleri

1.1. SolidWorks’te Ekstrüzyon oluşturma yönleri

Temel özelliklerden biri olan katı oluşturma özelliği için SolidWorks Ekstrüzyon Oluştur komutlarında Şekil 1.1’deki menüde bulunan özellikler vardır.
Şekil 1.1 : SolidWorks ekstrüzyon oluşturma seçenekleri
Bu özellikte SolidWorks yazılımında bir geometriye ekstrüzyon verip katı oluşturmak için sadece çizim düzleminden değil ek olarak başka bir düzlemden,yüzeyden ve tepe noktasından oluşturma seçenekleri vardır.

Ayrıca SolidWorks Ekstrüzyon oluşturma komutunun içinde diğer ekstrüzyon oluşturma yöntemlerinden olan Döndürerek katı oluşturma,yola göre katı oluşturma,loft ile katı oluşturma komutları yoktur. Döndürerek veya yola göre katı oluşturmak için ayrı olarak o komuta girmek zorundasınız.

1.2. KOMPAS-3D’de Ekstrüzyon oluşturma yönleri

KOMPAS-3D ekstrüzyon oluşturma yönlerinde ise şekil 1.2’deki özellikler bulunmaktadır.
Şekil 1.2 : KOMPAS-3D ekstrüzyon oluşturma seçenekleri
KOMPAS 3D için ise sırası ile Mesafeden,hepsinin içinden, belli bir nesneye ve en yakın yüzeye seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca ek olarak KOMPAS 3D’de Ekstrüzyon komutunun içerisindeyken diğer katı oluşturma yöntemlerinden olan Döndürerek katı oluşturma,yola göre katı oluşturma ve loft ile katı oluşturma özelliklerine komutu kapatmadan hızlı bir şekilde erişebilirsiniz, ek olarak başka bir komuta girmenize gerek yoktur.
Şekil 1.2.2 : KOMPAS 3D Ekstrüzyon Elemanı Menüsü

1.3. Delik oluşturma ve Delik sihirbazı

SolidWorks için;
Şekil 1.3.1. : SolidWorks Delik Sihirbazı
SolidWorks’te bulunan Delik sihirbazı komutlarında da KOMPAS 3D ile aynı şekilde bir çok delik tipi bulunmaktadır. Bunlar havşalı,faturalı,kör vs. diğer delik tiplerini içermektedir. Ayrıca ek olarak SolidWorks bu delik parametrelerini belirlenen DIN,ISO,JIS gibi ulusal ve uluslararası standartlara göre ayarlanabilmektedir.
Delik konumu belirleme:
Delik konumu belirlerken eğer doğru ölçülerde ve doğru bir konumda delik belirlemek istiyorsanız ve Delik sihirbazı kullanarak yapacaksanız SolidWorks’te önceden çizim çizerek eksen,nokta vs. gibi parametreleri ayarlamanız ve şekil 1.3.2’deki gibi 3D modelden seçmeniz gerekmektedir.
Şekil 1.3.2 : SolidWorks delik sihirbazı konum belirleme
KOMPAS 3D için;
Şekil : 1.3.3 : KOMPAS-3D Delik Menüsü
KOMPAS 3D’nin delik menüsünde de SolidWorks’te olduğu gibi çeşitli delikler örneğin havşa başlı,faturalı,diş çekilmiş,konik vs. gibi delik tipleri bulunmaktadır. Ayrıca SolidWorks ile aynı olarak bir delik kütüphanesi de bulunmaktadır, tek eksik olarak SolidWorks’ün kütüphanesi delikleri DIN,ISO,JIS gibi standartlara göre ayarlayabilmektedir. KOMPAS-3D’nin kütüphanesinde bu seçenek bulunmamaktadır, Ama teknik olarak ihtiyaç duyulan delik parametreleri Şekil 1.3.3’deki komutlarda da görüldüğü üzere ayarlanabilir.
Delik konumu belirleme:
KOMPAS 3D’de bir çok komutta bulunduğu gibi delik belirlemekte de alternatif bir seçenek bulunmaktadır.
Şekil 1.3.4 : KOMPAS 3D, Nokta,yüzey,çizgi seçerek delik konumu belirleme
Şekil 1.3.4’te görüldüğü gibi KOMPAS-3D’de daha önceden oluşturulan çizim,nokta,çizgi vs. gibi parametreleri 3D olarak seçerek delik oluşturabilirsiniz fakat yapacağınız tasarım veya parça parametrik çalıştırmayı gerektiriyorsa KOMPAS-3D’nin parametrik delik konumu belirlemede kullanılan Delik lokasyonu komutu bulunmaktadır. Nokta,çizgi,çizim vs. gibi ölçülerinde veya seçimi sırasında hata yapılabilecek seçeneklerden ziyade parametrik çalışmayı tercih eden kullanılar için 2 nesneden uzaklaşarak delik konumu belirleme, X,Y koordinatına göre konum belirleme , U-V % parametresine göre konum belirleme seçenekleri vardır.
Şekil 1.3.5 : KOMPAS 3D delik lokasyonu, 2 nesneden uzaklaşarak konum belirleme.
Şekil 1.3.6 : KOMPAS 3D delik lokasyonu, XY koordinatlarına göre konum belirleme.
Şekil 1.3.7 : KOMPAS 3D Delik lokasyonu, UV %’sine göre konum belirleme.

1.4. Sac-Metal Modelleme

SolidWorks için;
SolidWorks, Sac metal modellemede “Sac levhaya dönüştür” komutu bulundurmaktadır. Bu komut sayesinde katı veya yüzey olarak çizilmiş parçaların ana yüzeyini ve büküm noktalarını belirterek parça Sac metal’e çevrilebilir ve tasarımcının işini kolaylaştırabilir.
Şekil 1.4.1 : SolidWorks Sac levhaya dönüştür komutu
Şekil 1.4.2 : SolidWorks Sac Levha Modelleme komutlar
SolidWorks Taban Flanşı/Sekmesi komutu;
Bir sac levhaya tabandan kalınlık verirken SolidWorks’te bu komut kullanılır, bu komutu kullanırken çeşitli olarak şekil 1.4.3’te görüldüğü gibi yönler seçilebilmektedir.
Şekil 1.4.3 : Taban Flanşı yön komutları
Buradaki komutlarda katı ekstrüzyonuna benzer şekilde, yüzeyden öteleme, tepe noktasına kadar gibi işlemi bir nebze kolaylaştıracak iki komut bulunmaktadır.
KOMPAS 3D için;
KOMPAS 3D’de bulunan sac metal komutları da büküm,form verme,katlama,taban oluşturma gibi sac levha modellerken bulunması gereken önemli komutları bulunmaktadır, burada bir karşılaştırma olarak KOMPAS 3D’de “Sac levhaya dönüştür” komutu bulunmamaktadır. Bu da katı veya yüzey modelden gelecek parçalar için çevirme işlemi olmaması anlamına gelir.
KOMPAS 3D Katı-Sac Komutu
İşlev olarak SolidWorks’teki Taban Flanşı komutu ile tam olarak aynı amaç için kullanılan bir komuttur.
Şekil 1.4.4 : KOMPAS 3D Katı-Sac komutu
Burada KOMPAS-3D’de bulunan yön komutlarında ise yön komutu olarak tek bulunmayan seçenek “Tepe noktasına kadar” seçeneğidir, fakat tepe noktasına kadar katılayacağınız bir sac levhanın noktasını önceden tanımlayarak “Nesneye kadar” komutunu kullandığınızda aynı işlevi görecektir.
Şekil 1.4.5 : KOMPAS 3D Katı Sac komutu nesneye kadar seçimi.
Şekil 1.4.5’te görüldüğü üzere çizim düzlemlerinde belirlediğiniz herhangi noktaya göre de katılama yapabilirsiniz.

1.5. Montajdan veya bir parçadan belirli yüzeyler kopyalayıp başka bir parçaya aktarma

SolidWorks için;
SolidWorkste çizilmiş bir parçanın yüzey veya geometrilerini kopyalayıp başka bir parçaya getirmek için 5 adım bulunmaktadır.
Adım 1: Kopyalanacak asıl parçanın montaj ortamına atılması
Şekil 1.5.1 : Kopyalanacak asıl parçanın montaja getirilmesi
Adım 2: Asıl parçadan diğer parçaya kopyalanacak parçanın montaj ortamında oluşturulması
Adım 3: Asıl parçanın ve kopyalanacak parçanın aynı montaj ortamına getirilmesi
Şekil 1.5.2 : Asıl ve kopya parçanın aynı montaja getirilmesi
Adım 4: Yüzeyin kopyalanacağı parçaya girilmesi ve asıl parçanın şeffaf olması
Şekil 1.5.3. : Montajda getirilen bileşene girilmesi, asıl parçanın şeffaf olması
Adım 5: Yüzey öteleme komutuyla asıl parçadan yüzeyin kopyalanması
Şekil 1.5.4.: Komutun uygulanması
KOMPAS 3D için;
KOMPAS 3D’de karmaşık ve büyük montajları veya tekil parçaları kopyalayıp başka çizimlere aktarmak için 2 adet komut bulunmaktadır, bunlar;
Şekil 1.5.5 : Kopyalama komutları
Bu iki komutu kullanarak 2 adımda parçaların istenilen yüzeyi kopyalanabilir, yeni parçaya da kopyalanan konumda gelecektir.
Adım 1: Montajdan kopyalanacak yüzeylerin Geoemetri Koleksiyonu komutuna girip seçilmesi
Şekil 1.5.6 : Geometri koleksiyonu olarak seçilen yüzeyler.
Adım 2: Yeni parçayı oluşturup “Nesneleri kopyala” komutuyla oluşturulan Geometri koleksiyonun getirilmesi
Şekil 1.5.7 : Nesneleri kopyala komutuyla kopyalanacak montajın seçimi
Adım 3: Geometri koleksiyonun seçilmesi ve geometrilerin getirilmesi
Şekil 1.5.8 : Kopyalanan geometri

KAYNAKLAR
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18311
https://www.iesoft.ru/it/solidworks/solidworks-sravnenie-s-kompas/
https://blog.tekyaz.com/kategori/solidworks/
https://www.solidworks.com/sw/docs/Dell-SOLIDWORKS-2015-Productivity-Study.pdf
https://ascon.net/solutions/kompas_3d/

ANASAYFA


KOMPAS-3D Productivity www.ascon.net
https://www.solidworks.com/tr/category/3d-cad

Ahmet Gündoğmuş

Related post

3 Comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.