Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Eğitimi

 Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Eğitimi
Merhaba Arkadaşlar;
Ben Emrah Demiray, Kaynak ve Makine Yüksek Mühendisiyim.
Uzun yıllar tasarım, imalat, kalite, sürekli iyileştirme gibi birçok farklı departmanda çalışmış ve yöneticilik yapmış teorik bilgiyi saha tecrübesiyle birleştirerek sürekli gelişimi ilke edinen bir mühendis olmaya çalışıyorum. Uzun yıllar bizzat üretimin içerisinde çalıştım. Bugüne kadar edindiğim tüm bilgi birikimini ve yaşanmış tecrübeleri sizlere Mühendis Eğitim portalı ile birlikte aktararak kendinize değer katmasınız konusunda sizlere fayda sağlamayı amaçlıyorum. Amacım sizlere en kapsamlı, en kaliteli eğitimi en düşük fiyata sunmaktır. Mühendislik ile ilgili her konuda bana yazabilirsiniz, elimden geldiğince yardımcı olacağımdan şüpheniz olmasın.
”Bilgiyle kalın”…
Saygılarımla…

Amacımız

Ülke sanayimizin artan global rekabet ortamında rekabetçiliğini sürekli halde tutabilmesi için ihtiyaç duyulan başta yetkin insan kaynağı olmak üzere diğer olması gereken tüm araçların sağlanmasında gerekli desteği vermek amacıyla yola çıkmış genç, dinamik, alanında tecrübeli, yalınlaşan global sanayinin zorunlu ihtiyacı haline gelen yalın mühendis girişimini başlatan bir oluşumuz.

Vizyonumuz

• İşletmelerin müşterilerine mükemmel değeri sunma yolunda ilerlemesinde ve Dünya klasında bir işletmeye dönüşümlerine destek sağlama konusunda aynı zamanda bu sürecin temel yapı taşı olan insan yetkinliklerinin geliştirilmesinde lider bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

• Hızla artan küresel rekabet ortamında işletmeleri Dünya klasında bir üretici seviyesine taşıyacak insanlar yetiştirmek,

• Şirketlerin müşteri gözüyle değeri tanımlaması ve israflardan arınmış etkin ve verimli bir yapıya kovuşturulması,

• Ülkemizin küresel sanayi içerisinde yükselişini sağlamak için sürekli eğitim ve insan gelişiminin önemini şirketlere aktarmak,

• Üniversitelerimizden yeni mezun olan ve bizi geleceğe taşıyacak olan değerli genç arkadaşlarımızı global seviyede iş hayatına hazırlamak

• Ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına destek sağlamak

• Sıfır iş kazası, sıfır stok, sıfır hata, sıfır arıza gibi hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan kültürel dönüşümlerin işletmelerde sağlanmasına destek vermek.

Değerlerimiz

İnsana ve çevreye saygı
Sürekli gelişmek ve geliştirmek
Hızlı, etkin ve verimli olmak
Etik ve saygılı olmak
Güvenilir olmak
Takım çalışması ve liderlik

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Eğitimi 

Bu eğitimimizde endüstriyel tasarım, imalat ve kalite kontrol gibi çalışmalarda yoğun olarak karşılaştığımız, ölçüsel toleranslandırmaya ek olarak üretilecek parçaların işlevselliğini garanti altına almak amacıyla ortaya çıkan geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma konusunu işliyoruz. 

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma, mühendislik çizimlerinde sıkça kullanılan ve bir ürünün sahip olması istenilen özellikleri açıklamaya yarayan ve bir dizi kavram, sembol ve tanımlardan oluşan bir teknik ifade lisanını açıklayan standartlar dizisidir. 

Bu eğitimin amacı; 

Katılımcılara teknik resimlerde ve tasarımlarda karşımıza sıkça çıkan geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma sembollerinin kullanımlarını, çeşitlerini ve ifade ettikleri anlamların neler olduğunu en geniş kapsamda katılımcılara aktarmaktır. 

Eğitimin İçeriği ; 

 • Teknik resim ve teknik resimlerde iz düşüm sistemleri
 • Teknik Resim nedir?
 • Bir Teknik Resim Hangi Özelliklere Sahip Olmalı
 • Tasarım, İmalat ve Kalite İçin Teknik Resmin Önemi
 • Teknik Resim İz düşüm Sistemleri
 • Temel olarak teknik resim bilgisinin hatırlatılması
 • Ölçme ve ölçme ile kontrol İşlemi
 • Tolerans ve hassasiyet nedir?
 • Toleransın Maliyetİleİlişkisi 
 • Boyutlandırma ve Toleranslandırma Esasları,
 • Matematik Esaslar, koordinat Sistemleri
 • Geometrik toleransların tarihçesi ve ortaya çıkışı
 • Geometrik Toleranslandırma ve Boyutlandırma Standartları (ISO & ASME)
 • Neden GD&T’ ye ihtiyaç duyuyoruz?
 • GeneltoleranslandırmadanGeometrik toleranslandırmaya geçiş 
 • Geometriktoleranslandırmanınsağladığı avantajlar 
 • Gelenekseltoleranslandırmatürleri 
 • Toleranslandırma kavramının türleri
 • Geometrik tolerans kavramına giriş
 • Geometriktoleranslandırmagenel olarak türleri ve sembolleri 
 • Büyüklük Sınırları (MMC & LMC & RFS)
 • DatumSistemleri, türleri ve referans unsurlar 
 • DatumKullanım Örnekleri ve genel kurallar 
 • Temel tolerans çerçevesi ve kullanımı
 • Şekil Toleranslarına giriş ve özellikleri
 • Düzlemsellik
 • Doğrusallık
 • Dairesellik
 • Silindiriklik
 • Yönelim Toleranslarına giriş ve özellikleri
 • Paralellik
 • Diklik
 • Açısallık
 • Konum Toleranslarına giriş ve özellikleri
 • Konum Toleranslarına Giriş
 • Malzeme Koşulları (MMC, LMC)
 • Eşeksenlilik,
 • Simetri

Salgı Toleranslarına giriş ve özellikleri 

 • Dairesel Salgı
 • Toplam salgı
 • Alın salgı

Profil Toleranslarına giriş ve özellikleri 

 • Çizgisel profil
 • Yüzey profili
 • Birbiri yerine kullanılabilen veya diğerini kapsayan geometrik toleranslar
 • Büyüklük Sınırlarının (MMC & LMC & RFS) kullanım amaçları
 • MMC ve LMC durumunda toplam toleransın hesaplanması
 • MMC & LMC durumunun RFS durumuna göre farkı
 • MMC ve LMC durumu ile tasarımcının üretimciye verdiği mesaj
 • Bonus tolerans kavramı
 • Konum toleranslarının hesaplanması
 • DatumSistemleri, görünen ve görünmeyen datumlar 
 • Referans türleri
 • DatumKullanım Örnekleri ve parça üzerinde datum seçimleri 
 • Datumlarınifade şekilleri 
 • Tolerans çerçevesi içerisinde kullanılan diğer GD&T sembolleri (ASME,S,P,F,U…)
 • Birleşik (Kompozit) toleransların Türleri
 • Birleşik toleransların kullanımında ifade farkları ve anlamları
 • Konuyla ilgili standartların incelenmesi
 • ASME Y 14.5 2009 ve ISO standartları arasındaki yaklaşım farkları
 • ISO & ASME standartları arasındaki yorum farkları
 • Geometriktoelranslarınölçümü ve kontrolü (CCM,Optik Tarama , Manual Ölçüm) 
 • Doğrusallıkkontrolü 
 • Düzlemsellikkontrolü 
 • Dairesellik kontrolü
 • Silindiriklikkontrolü 
 • Paralellik kontrolü
 • Diklik kontrolü
 • AçısallıkKontrolü 
 • Profil kontrolü
 • Pozisyon kontrolü
 • Eş merkezlilik kontrolü
 • Simetriklikkontrolü 
 • Salgı kontrolü

Her ay düzenli olarak sağlayacağımız bu eğitim Mühendis Eğitim Portalına Özel 34.99₺

Eğitimi incelemek ve sağladığımız indirimden faydalanmak için TIKLAYINIZ.

Emrah Demiray

Related post

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.