ENDÜKTANS ve RELÜKTANS Nedir?

 ENDÜKTANS ve RELÜKTANS Nedir?

Endüktans ve Relüktans Nedir? 1

Endüktans: Endüklenen gerilimin akımla arasındaki bağlantıyı verir. Diğer bir ifade ile indüktörü tanımlamak için kullanılan devre parametresidir. “L” ile gösterilir. Birimi “Henry”.

𝑉=𝐿∗𝑑𝑖/𝑑𝑡 

V= Gerilim

L= Endüktans (Henry)

İ= Akım

t= Zaman

𝐿 = 𝑁^2/𝑅

Bu ifadeye göre endüktörün uçlarındaki gerilim, akımın zamana göre değişim hızıyla orantılıdır. Akım sabit ise ideal indüktör üzerindeki gerilim sıfırdır. Bunun sebebi ani akım değişimi olmamasıdır. Ancak iletkenin direncinden dolayı indüktör üzerine gerilim düşümü olacaktır.

İndüktör manyetik alanda enerji depo eder. Bu enerji 𝑊=1/2∗𝑖^2∗𝐿 ile ifade edilir.

İndüktör ve kapasitör enerji depo eden elemanlardır.

Relüktans (Manyetik Direnç): Manyetik devrelerde, manyetik akıya karşı gösterilen zorluğa denir. Elektrik devresinde dirençtir. Manyetomotor Kuvvetin (MMK), manyetik akıya oranı ile hesaplanır.

𝑅=1/𝐻

L=𝑁^2/R

Müslüm Yıldızbakan

Related post

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.